Return to site

NA JAŘE ZAČNE VÝSTAVBA NOVÝCH ŠATEN

Na začátku prosince jsme rozbalili ten nejlepší dárek, o který jsme si Ježíškovi psali už roky. Obci byla schválena dotace na revitalizaci sportovního areálu, která obsahuje i nové šatny.

Přidělení dotace necelých 5 miliónů korun je výsledkem dlouholetého snažení jak obce Babice, především jejího kulturněsportovního výboru a všech zastupitelů, kteří se na projektu a dotaci podíleli, tak i našeho klubu, na jehož činnosti je dotace postavena. Celý projekt, který kromě šaten obsahuje i multifunkční hřiště, a je celkem v hodnotě necelých 8 miliónů korun, bude spolufinancovat právě obec a realizace se rozjede už na jaře.

Klub se na dotaci podílel nejprve připomínkováním studie a následně projektu, a je třeba říct, že i samotná žádost o dotaci byla možná právě především díky naší činnosti, tedy zejména počtu našich dětských a mládežnických členů a počtu tréninkových jednotek na hřišti. Tím je totiž odůvodněna potřebnost projektu a tím bude i podmíněna jeho udržitelnost.

Harmonogram projektu je takový, že nejprve dojde ke stavbě nově situovaných šaten, poté zbourání těch starých a vybudování multifunkčního hřiště na jejich místě.

Naše úsilí teď směřuje k připomínkování finální projektové dokumentace a budeme se také snažit prosadit v rámci realizace přípravu i dalších prvků, které byly buď součástí projektu, ale pro dotaci byly vypuštěny (především ragbyová háčka a odstranitelné fotbalové brány), a nebo další, které v projektu nejsou, ale o než chceme do budoucna usilovat (osvětlení a zavlažování).

Stavba by neměla výrazně ovlivnit tréninky, nicméně další akce, především ragbyové turnaje, kterých jsme měli v plánu pro tento rok výrazně víc, budeme muset omezit. Všichni ale doufáme, že vše půjde jak má, a velmi brzy se budeme moci pochlubit důstojným zázemím a sportovním areálem, který nejen náš klub, ale i další spolky a občané Babic tolik potřebují.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK