Return to site

RUGBY BABICE překročilo hranici 100 hráčů v mládeži

RUGBY BABICE je nejmenším členem ragbyové rodiny v ČR co do počtu obyvatel v místě působení klubu. To však vůbec neplatí v případě mládežnické základny, kde RUGBY BABICE zaujalo 6. místo z 34 klubů v ČR (hráči kategorií U6 až U14 let) a v listopadu 2017 překročilo magickou hranici 100 malých ragbistů a ragbistek. Vyzpovídali jsme sportovního ředitele klubu Josefa Bláhu, co stojí za tímto úspěchem.

První otázka se hned nabízí. Co stojí za úspěchem ragby v Babicích?

Děláme to úplně jinak než všichni ostatní☺. V praxi to znamená, že jsme si jako klub dali za prioritní cíl vychovávat sportovce a poté až ragbisty nebo ragbistky. Toto hlásá hodně ragbyových klubů, ale reálně je to jinak. Malí hráči jsou zatěžováni pouze jedním sportem RAGBY a sem tam se jim přidá atletický trénink. Často je pak cílem výsledkově uspět v mládežnických kategoriích. Pozitivní je, že se tento trend v ČR pomalu mění a hodně se na tom v komisi mládeže České ragbyové unie pracuje. Jinak úspěchem to zatím nenazývám, ale start k úspěchu je to upřímně nad očekávání, což nás moc těší.

Teď to bude znít podivně, ale mně jako sportovnímu řediteli klubu, jsou výsledky mládeže úplně „ukradené“. Klíčové je, zda děti dělají kvalitativní posun v rozvoji

svých schopností, nabývání dovedností a jestli je to baví. To však neznamená, že jim říkáme, ať na hřišti nebojují, že je výsledek jedno. Necháváme to na jejich přirozenosti a drtivá většina z nich chce vyhrávat sama od sebe, což je dle mého názoru zdravé a úplně v pořádku.

Znamená to tedy, že nechcete v Babicích dělat výkonnostní sport, ale sportovat jen tak pro radost?

To vůbec ne, právě naopak. Nejsme zájmový kroužek. Naším cílem však je maximální výkonnost hráče až ve věku 18 až 25 let. Malé děti ať si hrají a až teenagery začínáme více zatěžovat, formovat a připravovat na zmiňovanou nejvyšší výkonnost. Že to myslíme s výkonnostním sportem vážně, nasvědčuje i fakt, že v našem trenérském týmu je řada bývalých olympioniků, reprezentantů a trenérsky vzdělaných lidí.

Sportovat pro radost je fajn, proto se děti v našem klubu seznámí i s jinými sporty např. házenou, basketbalem, atletikou nebo gymnastikou. Pro zpestření jsme do tréninkového procesu zařadili i plávání, bruslení nebo řecko- římský zápas. Na druhou stranu je fér říci, že cílovým sportem je pro nás v celém tréninkovém procesu SEDMIČKOVÉ RAGBY. Hráči a hráčky by se tak ve věku 13 až 15 let měli rozhodnout, kterému sportu se budou věnovat intenzivně a na nás trenérech je, abychom v nich zapálili oheň vášně pro férový sport RAGBY. Pokud se v tomto věku rozhodnou pro jiný sport, odnesou si z naší ragbyové akademie skvělou všeobecnou sportovní průpravu, kterou pak mohou uplatnit v jiném sportu, pokud se rozhodnou ho dělat výkonnostně.

Zmínil jste trenéry. Na jaké místo je řadíte ve faktorech, které vedou k budování úspěšného sportovního klubu?

Tady mám úplně jasno. Bezkonkurečně je řadím na 1. místo. Za pokoření hranice 100 dětí v našem klubu „můžou“ hlavně trenéři resp. jejich přístup k dětem, obětování vlastního času a pohodlí na úkor času, který odevzdávají právě malým hráčům a hráčkám. Za to jim patří obrovský dík. Mojí úlohou jakožto sportovního ředitele je sestavit tým trenérů, kteří se ztotožní s naší klubovou vizí, připravit jim motivační finanční ohodnocení a k předešlým dvěma věcem přidají své sportovní srdce.

Víme, že RUGBY BABICE se specializuje na dívčí ragby. Jaký je tedy poměr dívek a chlapců ve vašem klubu?

To musím trochu opravit. My se nespecializujeme na dívčí ragby, ale dáváme holkám úplně stejnou trenérskou péči a nabízíme jim naprosto stejné sportovní

příležitosti jako klukům. Tento fér přístup má za následek, že v současné době jsme v mládežnickém dívčím ragby s počtem 41 dívek naprostou jedničkou v ČR. Druhý tým co do počtu hráček má pro srovnání k dispozici zhruba polovinu dívek než RUGBY BABICE. Ve většině klubů se však dívkám nechtějí věnovat vůbec. Odpověď tedy zní, že v našem klubu je z aktuálního počtu 103 dětí 40% dívek a 60% chlapců.

A jak vypadá věková struktura vašich hráčů a hráček?

V současné době máme otevřené kategorie U6 (ročníky 2013, 2012), U8 (2011, 2010), U10 (2009, 2008), U12 (2007, 2006) a U14 (2005 a 2004). V každé kategorii trénuje cca 20 dětí a zastoupeny jsou jak dívky, tak chlapci. Cílem klubu je vychovat tyto děti až do dospělých týmů RUGBY BABICE, propojit mládež se seniory a to po mužské i ženské větvi.

Tento cíl je velice náročný nejen na trenéry, ale také na sportovní zázemí. Jak to řešíte?

Trenéry jsme již probrali a co se týče sportovního zázemí, vychází nám vstříc obec Babice tím, že používáme obecní travnaté hřiště, na kterém hrají soutěžní turnaje všechny naše věkové kategorie. RUGBY BABICE zase na oplátku, podle mého názoru, výborně reprezentuje obec na sportovních kolbištích a stále více lidí se zajímá, kde Babice vůbec jsou☺.

Klíčovým partnerem v oblasti tréninkového sportovního zázemí je pro babického ragby OPEN GATE – gymnázium a základní škola, s.r.o. , sídlící také v Babicích, kde máme k dispozici hřiště s umělou trávou, atletický ovál, halu, tělocvičnu nebo bazén. Tím jsme získali nadstandardní tréninkové podmínky po celý rok na jednom místě a já osobně si tohoto partnerství nesmírně vážím.

Poslední otázka. Jak jste tento významný milník v historii Vašeho klubu oslavili?

Stým hráčem RUGBY BABICE se stal pětiletý Štěpán Javůrek, který spadá do kategorie U6, takže celá tato kategorie dostala dort ve tvaru ragbyového hřiště a dětské šampaňské teklo proudem☺. Sympatické bylo, že se kategorie U6 rozdělila i s kategorií U8, která trénovala ve stejný moment.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK